Με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας αποδέχεστε τη χρήση Cookies από την ιστοσελίδα μας, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε. Περισσότερα...

ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ LEB TILE PANEL

ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ LEB TILE PANEL

ΠΑΝΕΛ ΟΡΟΦΗΣ - LEB TILE PANEL

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα πάνελ οροφής, Leb Tile είναι θερμομονωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις επικαλύψεις των κατοικιών, ξενοδοχείων και άλλων κατασκευών όπου απαιτείται το αισθητικό και αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα μιας κεραμοσκεπής. Αποτελεί επίσης ιδανικό υλικό κάλυψης σε ανακατασκευές κτιριών, αλλά και σε προσθήκες παλαιών κτιρίων, που υπαρχούν περιορισμοί βάρους. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζουν τα ακόλουθα πλεονέκτηματα :

1. Μικρό Βάρος
2. Ταχύτητα
3. Οικονομία
4. Θερμομόνωση
5. Ηχομόνωση
6. Υδατοστεγανότητα
7. Αντοχή στον χρόνο και στις πιέσεις
8. Εφαρμογή απο μικρές κλίσεις, 15% και άνω.
 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENTIONS : 
- Πλάτος (ωφέλιμο) : 1m  / Cover Widht : 1m
- Μήκος 1,90m και άνω ανά 0,35m / Lenght : 1,90m and more per 0,35m
- Πάχος : Μέσο πάχος 62mm / Thickness: Average thickness 62mm

MHKOΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ / ΤILE LENGTH
1,90 / 2,25 / 2,60 / 2,95 / 3,30 / 3,65 / 4,00 / 4,35 / 4,70 / 5,05 / 5,40 / 5,75 / 6,10 / 6,45 / 6,80 / 7,15 / 7,50 / 7,85 / 8,20 / 8,55 / 8,90 / 9,25

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ / SPECIFICATIONS OF POLYURETHANE
- Πυκνότητα / Density : 40 2 Kg/m3 (ISO 854/DIN EN 1602)
- Συντελεστής θερμικής Αγωγιμότητας (στους 10 C) / Thermal Contactivity : λ - 0,0233W/mk ή λ=0,0200 Κcal/mh C ή u=0,32W/m2K (EN ISO 7345)
- Θλιπτική Αντοχή / Compression Strength : 187 Kpa ή 18,7 ton/m2 (ISO 844/DIN EN 826)
- Πρόσφυση / Adhesion : 125 Kpa ;h 12,5 ton/m2 (ASTM D 162/DIN EN 1607)
- Ποσοστό κλειστών Κυψελίδων / Percentage of closed cells : 95-98% (ASTM D 285)
- Σταθερότητα Διαστάσεων / Dimentional stability : 1% (ISO 2796/DIN 5343/EN 1604)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / CERTIFICATION
Κ.Δ.Ε.Π. / ΔΕΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΩΝ 1233/2005/Ε.Α.Υ.23/6/2005
ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΠΑΝΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΑΒΕΕ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1,5m ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 299Kg/m2 ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1m ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 553Kg/m2
 
 
 
  • Κωδικός Προϊόντος:
  • Διαθεσιμότητα:
  • 0,00€